Wizytówka firmy « poprzednia ( 1201 / 1241 ) następna »

Cert Partner

Cert Partner


Katowicka 39, 45-061 Opole (opolskie)
tel. 604380091;509126696, faks 77 442 68 90
email: szkolenia@certpartner.pl
www: http://www.certpartner.pl


wyślij zapytanie
Proszę czekać ...
Proszę czekać ...
Uwaga: prosimy wprowadzić poniżej swój adres e-mail oraz treść pytania oraz wcisnąć przycisk wyślij zapytanie, wtedy Państwa pytanie zostanie przesłane do firmy Cert Partner. Odpowiedź zostanie przesłana na wprowadzony poniżej adres e-mail.

Twój adres e-mail:


Treść pytania:


powrótOpis działalności


Cert Partner zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie: oceny zgodności nowych maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego z wymaganiami oznakowania CE oraz minimalnych wymagań BHP dla starszych maszyn użytkowanych w firmie.

Naszymi klientami są producenci, dystrybutorzy, użytkownicy maszyn, urządzeń, systemów automatyki przemysłowej. Organizujemy szkolenia i warsztaty na terenie całego kraju. Realizujemy szkolenia otwarte oraz na indywidualne zamówienie firm.

USŁUGI

Praktyczne szkolenia i warsztaty

 1. „Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE"
 2. "Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 - Performance Level (PL)"
 3. „Oznaczenie sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE (LVD)"
 4. "Oznaczenie CE wyrobów podlegających nowej dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)"
 5. „Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE"
 6. „Wyposażenie elektryczne maszyn - rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia”
 7. "Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt"
 8. "Bezpieczeństwo maszyn - algorytrm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (EN 62061)"

Celem szkoleń jest pokazanie ścieżki postępowania oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego, zgodnego z przepisami przeprowadzania oceny zgodności własnych wyrobów. Każdy z uczestników otrzymuje wydrukowane materiały szkoleniowe z dołączoną płytą CD zawierającą informacje o oznakowaniu CE oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenia kierujemy do:

 • kierownictwa technicznego i konstruktorów,
 • producentów, projektantów maszyn i ciągów technologicznych,
 • producentów, projektantów elektrycznych układów sterowania i automatyki przeznaczonych do maszyn i ciągów technologicznych,
 • personelu realizującego odbiór techniczny maszyn po stronie użytkownika, inspektorów BHP, technologów, służb utrzymania ruchu,
 • pracodawców i użytkowników maszyn, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn.

Szkolenia u klienta

Szkolenia zamknięte są adresowane do firm, które:

 • zamierzają przeszkolić większą ilość pracowników,
 • chcą przeszkolić pracowników własnych oraz firm współpracujących,
 • chcą mieć indywidualnie dopasowany program i charakter szkolenia,
 • same wybierają czas i miejsce szkolenia.

Doradztwo

Nasze doradztwo obejmuje pomoc w każdym z kroków oceny zgodności, m.in. pomoc:

 • w sklasyfikowaniu produktu,
 • w rozpoznaniu właściwych dla produktu dyrektyw i norm zharmonizowanych,
 • przy ocenie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka,
 • przy sporządzeniu dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności.

Na zamówienie indywidualne firm:

 • opracowujemy trudne zagadnienia związane ze stosowaniem oznaczenia CE,
 • sprawdzamy opracowaną przez firmę dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywy Nowego Podejścia.

Wdrożenia

Klientom, którzy szukają pomocy w zakresie oznaczenia CE, oferujemy nasze usługi w szczególności w ramach poniższych dyrektyw „nowego podejścia”:

  - Maszynowej (MD) - 2006/42/WE

  - Niskonapięciowej (LVD) - 2014/35/UE

  - Dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - 2014/30/UE

  - Dot. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (ROHS 2) - 2011/65/UE

  - Ciśnieniowej (PED) - 2014/68/UE

  - Dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
  w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) 2014/34/UE

oraz norm zharmonizowanych z pow. dyrektywami, w szczególności:

  - EN ISO 12100 – dot. oceny ryzyka

  - EN ISO 14120 (poprzednio EN 953) – dot. osłon stałych i ruchomych

  - EN ISO 13857 – dot. odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych

  - EN 60204-1 – dot. wyposażenia elektrycznego maszyn

  - EN 61439-1, -2 – dot. rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych

  - EN ISO 13850 – dot. zasad projektowania zatrzymania awaryjnego

  - EN ISO 13849-1, -2 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy PL) oraz ich walidacji

  - EN 62061 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy SIL)

  i wielu innych

Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzają m.in.:

 • współtworzenie norm z zakresu bezpieczeństwa maszyn, w ramach członkostwa w Komitecie Technicznym nr 158 (PKN),
 • stała współpraca z organami nadzoru rynku, jak i
 • stała współpraca ze światowymi firmami produkcyjnymi przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, elektronicznego, oświetleniowego, motoryzacyjnego, odlewniczego, energetycznego, górniczego i wielu innych.

PRODUKTY

Polecamy również:

 • oprogramowanie do oceny zgodności Safexpert,
 • nasz nieodpłatny informator Cert Info.

Szczegółowe informacje o produktach i usługach w zakładce oferta oraz na naszej stronie www.certpartner.pl


Zapraszamy do współpracy.
Zespół Cert Partner

Data wprowadzenia: 2010/11/21 20:57:44 Data ost. modyfikacji: 2018/01/31 11:20:53


Inne firmy z tej kategoriizobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce